KatramStudentam.lv
par dzīvi, ticību, jēgas meklējumiem…
Dievs un plakanie cilvēki
Dieva esamība

Dievs un plakanie cilvēki

Iedomājies divus cilvēkus uz plakanas papīra loksnes...

Šos cilvēkus raksturo tikai divas dimensijas – garums un platums; viņiem nav dziļuma, papīra loksnes mala ir viņu pasaules robeža.

Vai viņi var tevi redzēt? – Nē, viņi var redzēt tikai to, kas atrodas uz papīra (viņu pasaulē). Viņiem nav dziļuma izpratnes. Tagad iedomājies, ka tu ar pirkstu pieskaries papīram. Vai tagad viņi var tevi redzēt? – Viņi nevar redzēt tevi visu, viņi var redzēt tikai tava pirksta galu, to daļu, kas ir pieskārusies viņu pasaulei.

Šis salīdzinājums atklāj mūsu attiecības ar Dievu. Mūsdienu zinātniskie pētījumi rāda, ka pasaule sākotnēji nav veidojusies tikai četrās dimensijās (garums, platums, dziļums, laiks). Tai ir bijušas vismaz desmit dažādas dimensijas. Ja Dievs ir, tad Viņam būtu jāpastāv vismaz desmit dimensijās, kā arī vismaz vēl vienā laika dimensijā, kura atšķiras no mūsējās.

Mums ir grūti izprast piecas dimensijas, kur nu vēl 10 vai 11. Kā lai mēs izprotam tādu būtni kā Dievs? Tāpat kā "plakanie cilvēki" nevarēja zināt par tavu eksistenci, kamēr tu nebiji pieskāries papīram, mēs nevaram apjaust Dieva eksistenci, kamēr Viņš nav mums atklājies. Viņam "jāpieskaras mūsu pasaules papīra lapai".

Pētot cilvēces vēsturi, jo īpaši reliģiju vēsturi, vai mēs atrodam gadījumus, kad Dievs ir pieskāries pasaules "papīra lapai"? Iedomājies, ka Dieva "pirksts" ir pieskāries pasaulei, un to izdarījis Jēzus Kristus personā. Jēzus apgalvoja, ka ir Dievs (Jāņa ev. 8:58; 17:3), Viņš teica, ka tas, kurš ir redzējis Viņu, ir redzējis Dievu (Jāņa ev. 12:45; 14:9). Jēzus teica, ka Viņš ir vienīgais, kurš ir nācis tieši no Dieva (Jāņa ev. 3:13). Jēzus piedeva cilvēkiem grēkus – to var vienīgi Dievs (Marka ev. 2:5). Jaunajā Derībā ir atrodamas arī citas Rakstu vietas, kas apstiprina Jēzus dievišķību (Jāņa ev. 1:3-4,18; Vēstulē ebrejiem 1:1-13; Pāvila vēstulē kolosiešiem 1:15-20; 2:9; Pāvila vēstulē filipiešiem 2:6). Viņš bija Dievs, kurš "tapa miesa un mājoja mūsu vidū" (Jāņa ev. 1:14).

Jēzus pretenzijas uz dievišķību pirmajā brīdī var likties pārspīlētas. Taču, ja mēs esam "plakanie cilvēciņi", bet Viņš ir "pirksts", kurš pieskaras papīra lapai, šie apgalvojumi šķiet saprātīgi.

Daudzdimensionālais Radītājs – Dievs ienāca mūsu četru dimensiju pasaulē, kļūdams par cilvēku. Viņš atklājās mums. Kāpēc Dievam bija jāienāk pasaulē? – Tāpēc, ka Viņš grib, lai ikviens no mums Viņu iepazītu. Ja vēlies uzzināt vairāk, tad izlasi Bībeles daļu, kura tiek saukta par Jāņa evaņģēliju.

 Man ir jautājums vai komentārs…
 Kā veidot attiecības ar Dievu?

DALIES AR ŠO RAKSTU: