KatramStudentam.lv
par dzīvi, ticību, jēgas meklējumiem…
Kāpēc bija nepieciešams Jēzus upuris?
J & A

Kāpēc bija nepieciešams Jēzus upuris?

“Kāpēc bija nepieciešams Jēzus upuris? Vai tad Dievs nevar atlaist cilvēkam grēku tāpat vien, ja cilvēks to nožēlo?”

Šķiet, ka Dievs tāpat vien varētu atlaist grēkus, ja tā rezultātā nekas netiktu zaudēts un nekas nebūt jāatjauno, bet grēka rezultātā mēs daudz ko zaudējam un daudz kas ir jāatjauno. Bībelē, Jesajas grāmatā 59:2 ir teikts: “Jūsu pārkāpumi jūs attālina no jūsu Dieva.”

Savā būtībā Dievs ir svēts un Viņa tuvumā nevar būt nekas nesvēts vai nešķīsts. Jebkas, kas nonāk Dieva tuvumā un ir nesvēts, tiek iznīcināts, ka ugunī sadeg viss, kas nav ugunsizturīgs. Mūsu grēks (viss, kas neatbilst Dieva nodibinātajam nevainojamības standartam) grauj to, ko Dievs mums ir paredzējis – pilnīgas un pilnvērtīgas attiecības ar Viņu, vienam ar otru un sevi. Piemēram: konflikti, netaisnas dusmas, vēlme būt visvarenam vai, tieši otrādi, sevis pilnīga noniecināšana u.c...

Tā kā grēks ne tikai ietekmē esošo momentu, bet arī tā sekas paliek ilgstoši, tad tam ir nepieciešama atjaunotne. Bībelē, Pāvila vēstulē romiešiem 6:23, ir ļoti konkrēti pateikts: “Grēka alga ir nāve.” Ja grēks būt spainis ar kartupeļiem, ko esam apgāzuši, tad mēs varētu palūgt piedošanu un salasīt kartupeļus atpakaļ spainī; viss būtu kārtībā. Bet grēks ir kā izliets ūdens, – to nevar saslaucīt atpakaļ.

Dievs ir visspēcīgs un viszinošs, Viņš zināja, ka pat tad, ja mēs grēkotu un lūgtu piedošanu, mēs nekad paši nevarētu novērst tās sekas, ko esam radījuši grēkojot un līdz ar to mēs nespētu būt Viņa priekšā pilnīgi – mēs tiktu iznīcināti. Tomēr, tā kā Dievs ir mīlestības un žēlastības pilns Dievs, Viņš grēkam un tā sekām deva atrisinājumu – Jēzu Kristu, kurš samaksāja ar Savu dzīvību par mūsu dzīvību. “Bet Dievs Savu mīlestību uz mums pierāda ar to, ka Kristus par mums miris, kad vēl bijām grēcinieki.” (Bībele, Pāvila vēstule romiešiem 5:8)

Citiem vārdiem sakot, Dievs mums uzticēja mūsu dzīves un Viņš vēlējās, lai mēs tās tiešām pilnvērtīgi un pilnīgi izdzīvotu, bet tā kā mēs izvēlējāmies to nedarīt, Dievs nevar pieņemt atpakaļ to samaitāto, ko esam radījuši. Bet tā kā Dievs mūs mīl, tad Viņš caur Jēzu Kristu pats atdeva vienu ļoti dārgu dzīvi, lai atjaunotu mūsu dzīves un tās būtu atkal pieņemamas Viņam. Lai arī cik neticami nebūtu, Jēzus upuris ir visgudrākais atrisinājums mūsu grēkam, jo tā autors ir Dievs.

Kaut arī Jēzus Kristus ir miris par visas pasaules grēkiem, tā ir katra cilvēka personīgā izvēle un atbildība lūgt piedošanu Dievam par grēkiem, uzticēties, ka Kristus ir miris par viņa grēkiem, aicināt Kristu savā dzīvē par Kungu un Glābēju un ļaut, lai Dievs viņu veidotu par tādu cilvēku, kādu vēlas redzēt.

[Kristus saka]: “Redzi, Es stāvu durvju priekšā un klaudzinu. Ja kas dzird Manu balsi un durvis atdara, Es ieiešu pie Viņa.” (Bībele, Jāņa atklāsmes grāmata 3:20) “Bet cik Viņu uzņēma, tiem Viņš deva varu kļūt par Dieva bērniem, tiem, kas tic Viņa Vārdam.” (Bībele, Jāņa evaņģēlijs 1:12)
 Man ir jautājums vai komentārs…
 Kā iepazīt Dievu…

DALIES AR ŠO RAKSTU: