KatramStudentam.lv
par dzīvi, ticību, jēgas meklējumiem…
Kāda nozīme tam, kādu Dievu tu pielūdz?
J & A

Kāda nozīme tam, kādu Dievu tu pielūdz?

“Cilvēki grūtības bieži lūdz Dievu. Vai viņi visi lūdz vienu Dievu? Kāda nozīme tam, kuru Dievu tu pielūdz?”

Mūsdienās cilvēki labprāt tic, ka nav nozīmes tam, ko tu pielūdz. Tas var būt indusu dievs, kristiešu svētais, Jēzus vai Allahs. Galvenais, ka tu vispār lūdz.

Kāda nozīme, tam, kādu Dievu tu piesauc? Ja nu kāds ticētu, ka Viņam var palīdzēt kaktuss? Vai tas spēj analizēt viņu situāciju? Zināt cilvēka vajadzības? Rūpēties par cilvēku? Izvēlēties visgudrāko rīcības veidu viņa vietā?

Ja kāds raksturotu augstāko spēku kā okeāna vilni Costa da Morte pludmalē Spānijā, kādas spējas piemīt šim vilnim? Prāts? Vai kāds cits spēks, izņemot vēja un paisuma ietekmi? Vai šis vilnis var nākt viņiem palīgā? Protams, nē. Vienīgais labums, ko var iegūt no ticības kaktusam vai vilnim ir aplamas cerības, psiholoģisks atbalsts.

Ja pievēršamies dažām politiski nekorektām jomām… ja nu cilvēks domā, ka Dievs ir Jēzus vai Allahs, Buda vai Brahma, Zemes Māte vai viņš pats? Vai tam ir kāda nozīmē? Noteikti!

Var jau teikt, ka cilvēks var gūt labumu no jebkura "dieva", kam viņš tic. Pat viltus dievs var sniegt īslaicīgu mieru, iedrošinājumu un cerību. Bet ja nu šis "dievs" vispār neeksistē? Tas ir tas pats, kā pielūgt tukšu gaisu. Nekaitīgi? Jā, kamēr mēs domājam, ka reāla Dieva nav. Taču tikko mēs sākam domāt par reālu noteiktu Dievu, sākas problēmas. Kāpēc?

Tāpēc, ka Dievs, kurš ir, varētu sagaidīt, ka ikviens pazīs Viņu kā vienīgo visvareno Dievu, kurš ir radījis Visumu un cilvēkus un kurš sagaida, ka tie Viņu atzīs.

Cilvēks var pielūgt vilni vai kaktusu vai jebko citu, ko vēlas, bet Bībeles Dievs saka:

“Tie visi paliks kaunā un par apsmieklu, visi aizies ar kaunu, kas darina elka dievus!” (Pravieša Jesajas grāmata 45:16)
“Es esmu Tas Kungs, un cita nav neviena; bez Manis neviena Dieva nav.” (Pravieša Jesajas grāmata 45:5)
“Es radīju zemi un cilvēkus zemes virsū; Manas rokas izklāja debesis, un Es vadīju visu to zvaigžņu pulku.” (Pravieša Jesajas grāmata 45:12)

Bībele saka:

“Tas Kungs ir labs tiem, kas uz Viņu paļaujas bēdu laikā, tiem Viņš ir stipra pils, un Viņš pazīst tos, kas pie Viņa meklē patvērumu.” (Pravieša Nahuma grāmata 1:7)
“Tā Kunga acs vēro tos, kas Viņu bīstas un cer uz Viņa žēlastību.” (Psalmi 33:18)
“Bez ticības nevar patikt. Jo tam, kas pie Dieva griežas, nākas ticēt, ka Viņš ir un ka Viņš tiem, kas Viņu meklē, atmaksā.” (Vēstule ebrejiem 11:6)
“Paļaujies uz To Kungu no visas sirds un nepaļaujies uz sava prāta gudrību, bet domā uz To Kungu visos savos ceļos, tad Viņš darīs līdzenas tavas tekas.” (Salamana pamācības 3:5-6)

Ja mēs gribam, lai mūsu cerības attaisnotos, mums ir vajadzīgs Dievs, kurš eksistē. Kā lai mēs iepazīstam reālo Dievu? Paraugoties uz faktiem, uz to, ko Dievs par sevi ir atklājis.

 Man ir jautājums vai komentārs…
 Kā iepazīt Dievu…

DALIES AR ŠO RAKSTU: