KatramStudentam.lv
par dzīvi, ticību, jēgas meklējumiem…
Kristus un pasaules reliģijas: kāda atšķirība?
J & A

Kristus un pasaules reliģijas: kāda atšķirība?

“Kādi ir daži no Kristus galvenajiem postulātiem, kas asi kontrastē ar citu reliģiju apgalvojumiem?”

Īss ieskats dažos ekskluzīvos kristietības postulātos. Palūkosimies, kādi tad ir daži no Kristus galvenajiem postulātiem, kas asi kontrastē ar citu reliģiju apgalvojumiem.

1. Dievs vēlas veidot attiecības ar mums. Vai tev ir bijušas attiecības, kurās iniciatīva vienmēr ir nākusi no tavas puses? Tādas attiecības nogurdina un parasti tās nav ilglaicīgas. Labākie draugi parasti tik ļoti vēlas būt kopā, ka ir gatavi ziedot laiku, lai šīs attiecības izkoptu. Pretēji reliģijām, kas cenšas aizsniegt Dievu, Kristū mēs redzam, kā Dievs sniedzas pretī mums. Jēzus Kristus paskaidroja savas nākšanas iemeslus, proti, lai jums būtu dzīvība un pārpilnība. Viņš nāca, lai dotu mums mūžīgu dzīvību kopā ar Viņu, – tiem, kas tic Viņa vārdam.

2. Jēzus apgalvoja, ka ir Dievs. Nevienas pasaules reliģijas dibinātājs nav to apgalvojis.

3. Jēzus nodzīvoja nevainojamu dzīvi un atklāja savu dievišķo izcelsmi brīnumos, kurus Viņš darīja: dziedinot aklos, apklusinot vētru, pieceļot mirušos no nāves, vienā mirklī pavairojot ēdienu, lai tā pietiktu tūkstošiem cilvēku. Pasaules reliģiju dibinātājiem un praviešiem bija saistošas idejas, bet neviens no viņiem nespēja veikt tādus brīnumus kā Jēzus. Jēzus teica: "Ticiet man, kad Es saku, ka esmu Tēvā un Tēvs ir manī; jeb ja nē, tad vismaz šo darbu dēļ, ticiet."

4. Daudzās reliģijās cilvēki nodarbojas ar pašmocībām vai pašupurēšanas rituāliem, tā mēģinot izpirkt grēkus. Jēzus mums piedāvā piedošanu, jo, būdams Dievs, Viņš samaksāja sodu par mūsu grēkiem. "Dievs savu mīlestību uz mums parāda ar to, ka Kristus par mums miris, kad vēl bijām grēcinieki."

5. Trīs dienas pēc tam, kad Jēzus tika piesists krustā, Viņš augšāmcēlās. Daudzas reliģijas runā par reinkarnāciju. Jēzus vairākas reizes apgalvoja, ka tiks piesists krustā un pēc trim dienām uzcelsies no mirušajiem. Jēzus vēlējās publiski apliecināt savu dievišķo izcelsmi, lai to vairs nevarētu apšaubīt. Romiešu valdības vīri to apzinājās un pielika 11-14 vīru lielu apsardzi pie Jēzus kapa un aizzīmogoja to, lai neviens neuzdrošinātos tam tuvoties. Taču pēc trim dienām Jēzus ķermeņa vairs kapā nebija un Viņš parādījās dzīvs vairāk nekā 500 cilvēkiem. Neviena pasaules reliģija nepretendē uz to, ka viņu vadonis būtu fiziski augšāmcēlies jeb tikai teicis, ka tā notiks.

6. Bībeles vēsts ir unikāla. Tā nav poētisku, savstarpēji nesaistītu ideju kompilācija. Bībele mums atklāj Dievu un Viņa plānu mūsu dzīvei. Tā stāsta par to, ka cilvēces vēsturē kaut kas nogāja greizi un cilvēka attiecības ar Dievu tika pārtrauktas. Tā stāsta par to, kā šīs attiecības atjaunot un ko mēs no tā iegūstam. Bībeles atsauču apkopojumu par šo tēmu vari lasīt rakstā “Kā veidot attiecības ar Dievu?

Šeit ir minētas tikai dažās iezīmes, kas atšķir Kristu no pasaules reliģiju dibinātājiem. Plašāku informāciju par pasaules reliģijām tu atradīsi rakstā “Kā savienoties ar Dievišķo?

 Man ir jautājums vai komentārs…
 Kā iepazīt Dievu…

DALIES AR ŠO RAKSTU: