KatramStudentam.lv
par dzīvi, ticību, jēgas meklējumiem…
J & A

Ko Bībele saka par reinkarnāciju?

“Vai Bībele runā par reinkarnāciju? Kā mēs varam zināt, ka dzīvojam tikai vienu reizi?”

Blakus sekojošajai atbildei, ir pieejams arī raksts par šo tēmu: Reinkarnācija un vēsts par Jēzu...

Atbildot uz šo jautājumu, jāsaka, ka Bībelē nekur nav pieminēta reinkarnācija un būtībā Bībele apgalvo tieši pretējo…

“Cilvēkiem nolemts vienreiz mirt, bet pēc tam tiesa.” (Vēstule ebrejiem 9:27)

Ja Bībele ir patiesa, tad kāpēc Dievs nepieļauj reinkarnāciju? Iedomājieties, ka reinkarnācijas ideja pašos pamatos var būt aplama. Reinkarnācijas teorija apgalvo, ka cilvēks var dzīvot vairākas reizes, līdz beidzot viņš būs pietiekami "uzlabots", lai ieietu paradīzē/nirvānā. Daudzi cilvēki domā, ka jau tagad ir pietiekami labi, lai nonāktu debesīs. (Viņi nav aplaupījuši banku vai kādu nogalinājuši). Reinkarnācijas ideja ir ļoti līdzīga. Vienīgā atšķirība ir tā, ka reinkarnācija tev apsola, ka tu būsi pietiekami labs… ar laiku.

Kāpēc šāds priekšstats ir maldīgs? Tāpēc, ka tas neņem vērā cilvēka grēcīgumu. Bībele saka:

“Sirds ir ļaunprātīgi lokana pret visu, tā ir viltīga. Kas to var izdibināt?” (Pravieša Jeremijas grāmata 17:9).
Nav sevišķi iepriecinoši, vai ne? Un kļūst vēl ļaunāk. Bībelē ir teikts, ka “visi ir grēkojuši un visiem trūkst dievišķās godības.” (Pāvila vēstule romiešiem 3:23), ka “visi ir novērsušies no Dieva un iet savus ceļus” (Pravieša Jesajas grāmata 53:6), ka “nav neviena cilvēka, kas dara labu” (Psalmi 53:3) un ka “nav neviena, kas negrēkotu” (Salamana pamācības 7:20).

Tāpēc, kāds labums būtu no tā, ja mēs atgrieztos virs zemes citā ķermenī? Pārvērtības nebūtu pietiekamas, lai būtiski izmainītu mūsu situāciju. Tu dzīvo savu pirmo dzīvi kā grēcinieks, kas ir novērsies no Dieva, tad tu atgriezies kā cits cilvēks, kurš arī ir grēcinieks, kas novēršas no Dieva. No šādas nebeidzamas aprites neviens neko neiegūs.

Tā kā mēs esam grēcinieki, mums vajadzīga piedošana. Tā kā mēs visi esam novērsušies no Dieva, mums atkal Viņam jāpievēršas (atgriešanās). Tā ir Bībeles nemainīgā vēsts.

Dievs mudina mūs vērsties pie Viņa, lai saņemtu piedošanu un meklēt Viņu, lai Viņu iepazītu. Ja mēs to darām, tad debesis sākas jau šeit virs zemes un vienkārši turpinās mūžīgajā dzīvē. Jo ne jau vieta, kur mēs atrodamies, ir no svara, bet Dievs pats, Viņa klātbūtne.

Lai gan Bībele noraida reinkarnāciju, tā apliecina augšāmcelšanos.

“Nāk stunda, kad visi, kas ir kapos, dzirdēs Viņa balsi un nāks ārā: tie, kas labu darījuši, lai celtos augšām dzīvībai, bet tie, kas ļaunu darījuši, lai celtos augšām sodam.” (Jāņa evaņģēlijs 5:28-29)
Un vēl: “Tad es redzēju lielu baltu goda krēslu un To, kas tanī sēdēja; no Viņa vaiga bēga zeme un debess, un tiem nebija kur palikt. Es redzēju mirušos, lielos un mazos, stāvam goda krēsla priekšā; un grāmatas tika atvērtas. Tika atvērta vēl cita grāmata, tā ir dzīvības grāmata. Mirušie tika tiesāti pēc tā, kas rakstīts grāmatās, pēc viņu darbiem. Ja kas nebija rakstīts dzīvības grāmatā, to iemeta uguns jūrā.” (Jāņa atklāsmes gr. 20:11-15)

Vai vēlies uzzināt, kā ierakstīt savu vārdu dzīvības grāmatā? Lūdz Dievam piedošanu. Jēzus nomira par taviem grēkiem, lai tu varētu to saņemt. Taču saņemt Dieva piedošanu nozīmē no sirds vēlēties Viņam piederēt un nodot Viņam visu savu dzīvi.

 Man ir jautājums vai komentārs…
 Kā iepazīt Dievu…

DALIES AR ŠO RAKSTU: