KatramStudentam.lv
par dzīvi, ticību, jēgas meklējumiem…
Vai tad visas reliģijas nav vienādas?
J & A

Vai tad visas reliģijas nav vienādas?

Izņemot dažus morāles principus, visas reliģijas nav vienādas. Gluži otrādi, daudzi budistu, musulmaņu, kristiešu un hinduistu priekšstati par Dievu, īstenību, patiesību, cilvēces galveno dilemmu un pestīšanas būtību ir pilnīgi pretēji.

Piemēram, islāmā augstākā reliģiskā autoritāte Allahs ir persona. Taču budismā tas tā nav. Budismam ir vairāki virzieni un tikai viens no tiem uzskata, ka Dievs ir kaut kas līdzīgs personai. Pārējiem ir atšķirīgi uzskati par augstāko reliģisko autoritāti kā par kaut ko bezpersonisku. Arī hinduismā ir dažādi uzskati par to, kas ir Dievs. Daži doma, ka Višnu vai Krišna ir personificētas dievības, kamēr citi uzskata, ka viss kosmiskais process ir bezpersoniskas augstākās varas izpausme. Ja dažādās reliģijās ir tik atšķirīgi priekšstati par Dievu, tad skaidrs, ka līdzība, kas atrodama to ētiskajās mācībās, ir tikai nejaušība.

Visas reliģijas ne tikai neizsaka vienus un tos pašus apgalvojumus, tās arī nerunā par vieniem un tiem pašiem jautājumiem. Visi apgalvojumi, ja tie ir pretrunīgi, nevar būt patiesi. Drīzāk pastāv loģiska iespēja, ka visas reliģijas varētu būt kļūdainas. Taču tas, ka visas reliģijas varētu būt patiesas, nav loģiski. Tas nozīmē, ka nav iespējams izslēgt reālo iespēju, ka patiesa ir tikai viena reliģija.

Daži uzskata, ka tā kā reliģijas cilvēku dzīvē pilda apmēram vienas un tās pašas funkcijas, tām ir vienas saknes. Taču, pat ja šis pieņēmums būt pareizs, secinājums ir cits.

Iedomājieties divus vīriešus, Jāni un Imantu, kas ir precējušies ar divām sievietēm, Antru un Anci. Tikai tāpēc vien, ka Antra Jāņa dzīvē pilda apmēram tās pašas funkcijas, kādas ir Ancei Imanta dzīvē, vēl nenozīmē, ka Antra un Ance ir vienas un tās pašas parādības atšķirīgi apzīmējumi.

 Man ir jautājums vai komentārs…
 Kā veidot attiecības ar Dievu?
Citi jautājumi...

DALIES AR ŠO RAKSTU: