KatramStudentam.lv
par dzīvi, ticību, jēgas meklējumiem…
J & A

Vai tad tā nav neiecietība un aprobežotība?

Jēzus teica: “Es esmu ceļš, patiesība un dzīvība, neviens nenāk pie Tēva, kā vien caur Mani.”1

To neizdomājām mēs. To ir teicis Jēzus. Tiem, kam šķiet, ka izteikt ekskluzīvus apgalvojumus par patiesību, ir neiecietīgi, šis teiciens var likties neiecietīgs. Taču izteikt ekskluzīvus apgalvojumus par patiesību nav neiecietības pazīme un ir pietiekami daudz vēsturisku faktu, kas apliecina to, ka Jēzus apgalvoja, ka ir Dievs un augšāmcēlās no mirušajiem, lai savu apgalvojumu apstiprinātu. Ja Jēzus ir Dievs, tad viņa teiktais ir patiesība.

Daži domā, ka gadījumā, ja Jēzus ir vienīgais ceļš, Dievs ir aprobežots. Taču jautājums ir: “Kāpēc vispār ir kāds ceļš pie Dieva?” Dievs ir bijis žēlīgs un žēlsirdīgs un devis mums ceļu atpakaļ pie personīgām attiecībām ar Viņu, kaut arī mēs esam sacēlušies pret Viņu. Ja cilvēce būtu varējusi aizsniegt Dievu jebkādā citā veidā, Dievs nekad nebūtu upurējis savu vienīgo Dēlu. Tai vietā, lai spriestu, vai nav vēl kāds ceļš pie Dieva, loģiskāk būtu brīnīties, ka tāds ceļš vispār pastāv un to pazemīgi un pateicīgi pieņemt.

 Man ir jautājums vai komentārs…
 Kā veidot attiecības ar Dievu?

Tekstā ievietotās norādes: (1) Bībele, Jāņa evaņģēlijs 14:6

Citi jautājumi...

DALIES AR ŠO RAKSTU: