KatramStudentam.lv
par dzīvi, ticību, jēgas meklējumiem…
Kas tad, ja esmu vienaldzīgs vai noraidu Dievu?
J & A

Kas tad, ja esmu vienaldzīgs vai noraidu Dievu?

“Ko tad, ja es nepieņemu Dievu, bet arī nenoraidu? Ja es nesaku, ka Dieva nav, bet arī neapliecinu, ka Viņš patiešām pastāv?”

Tas ir atkarīgs no tā, ko tu patiesībā domā savā sirdī. Citiem vārdiem sakot, tu kādudien vari stāvēt Dieva priekšā un teikt: “Bet es nezināju, ka Tu esi!” Tad Viņš varēs atbildēt: “Tu zināji gan. Es parūpējos par to, lai tu zinātu. Dziļi sirdī tu zināji, ka Es esmu. Es to zinu tādēļ, ka tas biju Es, kas ielika tevī šo apziņu. Bet tu negribēji Mani pazīt, tādēļ atteicies atzīt, ka Es esmu. Tu ignorēji informāciju, ko Es tev devu.”

Mēs esam atbildīgi par to, ko zinām. Tādā gadījumā izšķirošais jautājums ir: ko mēs zinām? Cik daudz zināšanu Dievs ir ielicis mūsu sirdīs? Vienalga, cik daudz tas būtu, mēs esam aicināti tam atsaukties. Iespējams, ka mēs zinām kaut ko tādu, ko neesam gatavi atzīt. Bībele saka, ka cilvēka “sirds… ir viltīga.” (Pravieša Jeremijas grāmata 17:9)

Tavs jautājums droši vien ir: “Ja nu es atrodu vidusceļu un nepieņemu nekādu konkrētu lēmumu?”

Tā varētu rīkoties tad, ja tev patiešām nebūtu nekādas informācijas, uz ko balstīties. Bet Bībele apliecina, ka apkārtējās pasaules sarežģītība liecina par Dievu, tādēļ mēs esam atbildīgi par savu lēmumu. “Kopš pasaules radīšanas Viņa neredzamās īpašības, gan Viņa mūžīgais spēks, gan Viņa dievišķība, ir skaidri saredzamas Viņa darbos, tāpēc viņiem nav ar ko aizbildināties.” (Pāvila vēstule romiešiem 1:20)

Un ja nu es esmu aizgājis vēl tālāk? Daudzi ir teikuši, ka gadiem ilgi ir sajutuši, kā Dievs "klauvē" pie viņu sirds durvīm, meklējot iespēju ienākt. Ja tas tā ir bijis (un Dievs to zina), tad nepieņemt nekādu lēmumu ir tas pats, kas noraidīt Viņu. Ja Viņš vēlas ienākt mūsu sirdī un dzīvē, vidusceļa nav.

Padomā arī par Jēzus Kristus personu. Šis vīrs apgalvoja, ka ir Dievs, darīja brīnumus, nomira par mūsu grēkiem, augšāmcēlās no mirušajiem un atstāja mums savu dzīvesstāstu. Šī persona teica: “Kas nav ar mani, tas ir pret mani.” (Lūkas evaņģēlijs 11:23) Attiecībā uz Jēzu mēs nevaram atrast vidusceļu. Viņš mums nav devis šādu iespēju.

Padomā arī par šo: izšķiršanās par vai pret Dievu varētu būt iemesls, kādēļ mēs vispār dzīvojam virs zemes. Ja tas ir tā, tad ir neiespējami nepieņemt lēmumu. Citiem vārdiem sakot, ja mēs nesakām Dievam jā, mēs jau esam pateikuši nē.

 Man ir jautājums vai komentārs…
 Kā iepazīt Dievu…

DALIES AR ŠO RAKSTU: